NORSK RISOFORENING
(NORWEGIAN RISOGRAPH SOCIETY)

er en nasjonal interesseorganisasjon for alle som arbeider med eller er nysgjerrig på risografi i Norge

Vi skal

📎 fremme kunstproduksjonen utført med en risograf eller en tilsvarende stensilmaskin

📎 fungere som et kontaktnettverk og et forum for samarbeid for de som er interessert i risografi

📎 fremme utveksling av kunnskap og erfaringer

📎 publisere nyhetsbrev som gir informasjon om risografi og aktivitetene i Risoforeningen til nye og gamle medlemmer og ikke-medlemmer

📎 fremme norske arbeid ved bruk av risografi på internasjonale arena

Hvem er vi?

Ideen om Norsk Risoforening ble etablert høsten 2017 på Bergen Art Book Fair av tre likesinnede risotrykkere fra Oslo, Bergen og Stavanger. På en sandstrand utenfor Stavanger ble ideen oppfulgt offisielt i juni 2018 og foreningen stiftet. Initiativtakerne og de nåværende styremedlemmer er:

Benjamin Hickethier (& soWalter)
Ann-Kristin Stølan (Pamflett)
Jessica Williams (Hverdag Books)

Bli involvert!

Ta kontakt med oss på sosiale medier (Facebook/Instagram) eller send oss ​​en e-post til risoforening@gmail.com.

Du kan også bli med i vår lukkede Facebook-gruppe. Her rapporterer vi om arrangementet og lyser ut muligheter for å delta på kunstbokmesser eller utstillinger med sine risografproduserte publikasjoner. Du kan også legge ut risorelaterte spørsmål til det lokale norske risomiljøet.

Det er også mulig å bestille en fancy medlemsnål og/eller få tilsendt nyhetsbrev direkte hjem til deg. Dette gjøres via butikk-siden!